Inventering av lodjur

Inga spår efter lo observerades efter en kortare tur på marken idag. På grannmarken hittades ett spår av lo och så lyckades man med att fälla ett vildsvin i samma sväng.
Klicka
här för att rapportera dina rovdjursobservationer och se vart rovdjuren finns i ditt län.

Bild från Länstyrelsen Jönköping

Rådjursjakt
Jakt på orre och tjäderRSS 2.0